Muligheder for langsigtede gevinster kræver disciplin

Manglende setups skaber kedsomhed

Det er efterhånden kedeligt at skrive, at der går noget tid mellem mine overordnede markedsopdateringer på bitcoin og cryptomarkederne, men sandheden er, at det i de seneste måneder har være umådelig kedeligt at være crypto-trader. Kedeligt, ikke fordi der ikke er sket noget i markederne, men kedeligt fordi der for min trading-stil ikke har eksisteret nogle gunstige muligheder jeg har haft risiko-villigheden til at kaste mig over. Følgende markedsopdatering skiller sig lidt ud fra dem jeg senest har publiceret fordi jeg udover at præsentere de nuværende tekniske forhold for bitcoin også har gjort mit bedste for at inddrage de psykologiske aspekter jeg som trader vægter tungt når jeg handler.

 

Skal du ikke snart igang med at handle crypto?

Et enkelt medlem skrev til mig privat for nogle uger siden, og spurgte om det rigtignok kunne passe, at jeg ikke havde taget en handel virkelig længe eller om han havde overset noget. Da jeg forklarede, at det var helt rigtigt at jeg ikke aktivt havde handlet længe, skulle jeg efterfølgende stå på måls på nogle spørgsmål for om det da ikke snart var på tide?
Til dem, som har fulgt med herinde længe, behøver jeg formentlig ikke bruge meget tid på at forklare, at mit svar var et dybt og rungende nej til spørgsmålet.

At jeg ikke aktivt handler betyder ikke, at jeg ikke har en mening om markederne. At jeg ikke aktivt handler betyder ikke, at jeg føler mig presset til at være mere aktiv. At jeg ikke aktivt handler gør mig ikke til en dårlig trader (all right – det kan der selvfølgelig være delte meninger om).

Og således hænger det altså sammen, at der er gået lidt tid siden jeg har begået en overordnet opdatering. I min seneste skriftlige opdatering var min primære tese, at tingene formentlig skulle blive mørkere før de blev lysere, hvor jeg gentagende gange gjorde brug af ordet “tålmodighed” for at understrege mit aktive valg om at holde mig på mig sidelinjen. At bitcoin markedet siden sidste opdatering endte med at falde med mere end 40% er naturligvis meget tilfredsstillende fordi jeg nu har fornøjelsen af at kunne sige: “Jeg havde ret!”, men i virkeligheden er den helt store gevinst at jeg blev bekræftet i, at selvom det var svært, krævede udholdenhed og til tider var ganske ukomfortabelt betalte min selvdisciplin sig!

På tidspunkt for seneste update syntes jeg, som nu, at den generelle markedssituation efterhånden havde gjort det mere attraktivt for mig at forfølge trades af lang-siden med en lang tidshorisont, selvom jeg anerkendte muligheden for en god kortsigtet short trade. Vi endte med aldrig at få et godt short-setup, hvorfor jeg desværre måtte nøjes med at undgå et betydeligt drawdown: Can’t catch them all.

 

Porteføljen

Siden sidste update er min portefølje blevet vendt meget på hovedet. I udgangen af november havde jeg 10% BTC eksponering og resten i cash, mens jeg nu over et par omgange har skalleret min eksponering løbende op til nu at indeholde 75% BTC.

Jeg holder endnu 25% cash og har en plan om at: a) opskallere min BTC beholdning yderligere til omtrent 80% b) opkøbe udvalgte altcoins for 20% af min portefølje samt c) tilføje omkring 10% ekstra kapital til min trading konto.

Jeg er med andre ord ved at være temmelig lun på muligheden for at bevæge mig tungt ind i en god blandet basket af crypto-produkter. Ikke fordi jeg tror det er umuligt at markedet vil falde yderligere, men fordi jeg mener, at vi for indeværende cyklus for cryptomarkedet befinder os i den zone, hvor de bedste langsigtede købsmuligheder findes. Udfordringen ved dette er naturligvis, at jeg kan have ret i den udmelding samtidig med at markedet dykker yderligere 50%. Jeg anerkender med andre ord, at min timing ikke nødvendigvis vil være helt perfekt – Ikke desto mindre har jeg dog vovet fjerene og vil nu gøre mig klar til næste lange “venteperiode”, hvor jeg modsat den forgående ikke vil vente på at markedet flader ud, men snarere vil vente på at markedet vågner op.

Jeg er helt indstillet på, at denne ventetid kan tage måneder eller sågar år. Jeg har ikke travlt. Hvis nogen lever i en vrangforestilling om, at det skal være actionpræget at være en investor eller trader tager de i mine øjne fejl. For mig har de to mest profitable elementer af min strategi været min evne til at analysere og detektere gode langsigtede muligheder samt mit selvdisciplin til ikke at deviere for meget at følge min langsigtede strategi til fordel for at forfølge kortsigtede muligheder på den korte bane.

Følg flowet, men vær tro mod din kurs
Modsat et synspunkt, jeg skrev om i en spøjs artikel, om at følge flowet kan jeg koble en anden analogi på denne tankegang. Forestil dig, at du er kaptajn på et skib som skal sejle ud på oceanet. Inden din afrejse har du klargjort dig mentalt på din rejse og har taget de nødvendige forberedelser der skal til for at forbedre dine chancer for at komme sikkert i havn på din destination. Dagen oprinder, hvor din afrejse skal finde sted og kort tid efter befinder du dig på åbent hav uden land i sigte. Du er nu 100% overladt til dine evner om at navigere på baggrund af din plan og den viden du har med dig på din færd. Inden afrejsen har du armeret dig med søkort, stjernekort, kompas og kikkert og andre redskaber til at hjælpe dig med at holde dig til din strategi. Du følger disciplinært den kurs du har udstukket. Men som vejret trækker op og du føler modgang på din rejse, bliver du pludselig i tvivl om hvorvidt din plan er korrekt. Du sætter spørgsmålstegn ved alt du har foretaget dig forud for nu’et og arbejder med høj kapacitet på at finde årsager til svagheder i din plan. Tog jeg den rigtige beslutning? Er jeg godt nok forberedt? Hvad nu hvis?…….
I dette øjeblik er din evne til at bevare overblikket afgørende for din sandsynlighed for at få succes. Det er naturligvis også i dette øjeblik, at din forberedelse bliver testet: har du medbragt den nødvendige mængde proviant til at klare dig såfremt din rejse bliver forlænget? Er dit mandskab og dig selv trænet i at agere under disse uforudsete betingelser og vigtigst: kan du modstå fristelsen til at afvige fra din plan og udvise den disciplin der er nødvendig for at overkomme tvivlen i dit sind.
Folk der går igang med at trade tror fejlagtigt, at den store egenskab ligger i at være en dygtig teknisk eller fundamental analytiker, men sandheden er, at det mentale aspekt er altafgørende for om du performerer eller du blot er middelmådig. Med de ord, vil vi bevæge os over i det tekniske territorie.

Teknisk Outlook

Efter brud med den ‘descending triangle’ jeg omtalte i seneste opdatering kulminerede salgspresset i et perfekt hit på både mit første target nedaf samt med en berøring af det 200-perioder glidende gennemsnit (MA200) på den weekly chart som jeg også omtalte.

200 perioder glidende gennemsnit fungerer endnu en gang som støtte

Siden da, har vi berørt det 200 perioders glidende gennemsnit (MA200) endnu en gang, hvorefter sælgerne igen blev overmandet af MA200-traders. Netop dette glidende gennemsnit er interessant at se nærmere på, da det under sidste bear-trend viste sig at fungere som en støtte for prisudviklingen gennem 2015 og 2016 kun med enkelte ‘wicks’ der brudte igennem (se nedenstående chart). Hvorvidt historien vil gentage sig, er der ingen der ved, men indtil nu har dette bear-markedet udfoldet sig meget som det forgående gjorde.

(Se bl.a. dette forecast, hvor jeg vha. bevægelserne i sidste bearmarkeder med relativ høj præcision kunne foretage et bud på udviklingen i dette bearmarked).

200 perioder glidende gennemsnit på en weekly chart


Hvor skal vi hen og hvad er mit play

Det mest interessante spørgsmål har imidlertid ikke meget med fortiden at gøre. For hvorom fortiden har meget læring at tilbyde os, vil den aldrig være definitivt indikativ for fremtiden.

Det indeværende bear marked for det samlede crypto marked har været mere end ét år undervejs og jeg føler personligt jeg efterhånden er ved at kunne mærke hvad man kan definere som et “sentiment reset”, altså en tilstand, hvor alt hype og eufori som blev bragt med 2017 begynder at have lagt sig.

Jeg begynder med andre ord at kunne se en overvejende sandsynlighed for, at markedet vil udvikle sig positivt snarere end negativt. Som jeg har slået fast en del gange undervejs, er det ikke nødvendigt for mig at købe den absolutte bund, jeg er mere interesseret i at forsøge at købe ind i det område hvor prisen bunder ud.

Den tidsramme jeg formentlig har brugt mest tid på at studere over de seneste par måneder, har utvilsomt været den 2-weekly chart (altså, hvor hver bar repræsenterer 2 ugers handel repræsenteret efter OHLC princip). Jeg kan lide dette chart af flere årsager. Først, fordi jeg med dette chart har været i stand til at forecaste downtrends for hele 2018, hvor vi med temmelig høj præcision kunne se vores target på $3267 blive ramt. Tidsrammen virker med andre ord til at på nuværende tidspunkt at være meget godt i ‘synch’ med markedet.

Når jeg handler arbejder jeg altid med targets i både i pris og tid. Og sammenholdt med, at der endnu er en 10-2W downtrend under udvikling, eksisterer der en overvejende sandsynlighed for, at den negative prisudvikling vil udrulle sig over de følgende 10 uger (5*2W bars). Vi har dog for de seneste 10 uger måtte konstatere, at en ny ‘low’ ikke har været i stand til at indfinde sig, hvorfor sandsynligheden for, at den negative trend efterhånden har mistet sit momentum. Hvis dette er tilfældet kan det betyde at,  a) vi muligvis har set det laveste prispunkt for denne cyklus for BTC eller b) vi har mulighed for at deltage i en opadgående trend på den korte bane.

Af de to muligheder bør det med 75% eksponering i BTC ikke være nødvendigt at gøre klart, hvilken jeg er mest interesseret i. Jeg anerkender dog sandsynligheden for, at dette ikke ikke nødvendigvis er enden på bunden men også sagtens kan være begyndelsen på bunden. Hvorfor, jeg formentlig også det næste stykke tid vil eftersøge muligheden for at hedge min nuværende eksponering eller geare min lang-position, hvis det viser sig, at jeg får ‘medvind’, afhængig af de næste par ugers price action.

JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD